0 212 702 40 00

[email protected]

AnketFirmasıKaliteBelgesi

Anket Firması Kalite Belgesi

TÜRCERT Sertifikasyon
Anket Firması Kalite Belgesi

Anket Firması Kalite Belgesi

Anket çalışmalarının temelinde sistematik bir veri toplama yöntemi bulunmaktadır. Bu çalışmada veriler, önceden belirlenen insan gruplarına anket yapılan konu ile ilgili hazırlanmış bir dizi soru yöneltilerek elde edilir. Anket yöntemi ile birçok farklı türde veri toplamak mümkündür. Örneğin insan davranışları, bilgi düzeyleri, iş performansları, tercihleri, inançları ve daha birçok konuda anket düzenlenebilir. Ancak bir anketten beklenen yararı elde edebilmek için en önemli nokta, anketin hazırlık ve uygulama süreçleridir. Elbette her çalışmada olduğu gibi zaman ve maliyet de göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdir.

Anket çalışması yapmak, çok popüler bir veri toplama yöntemidir, ancak doğru koşullar altında uygulanması halinde yarar sağlamaktadır.

Anket firmaları genelde şu amaçlar için anket yöntemini uygulamaktadır:

  • şteri gereksinimlerinin belirlenmesi
  • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi
  • İşletmelerin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması
  • İşletmede iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesi
  • Yeni veya uygulanmakta olan politikaların ya da stratejilerin etkinliklerinin ölçümlenmesi

Anket Firması Faaliyetlerinde ISO 9001 Standardı

Yabancı ülkelerde anket çalışmalarına ve araştırma faaliyetlerine değer verilirken, ülkemizde maalesef bu konu fazla itibar görmemektedir. Birçok işletme bu yönde yapılan harcamaları boşuna görmektedir. En küçük bir kriz veya eknonomik darboğazda ilk kısılan bütçe araştırma giderleri olmaktadır. Oysa bugünün koşullarında anket çalışmaları ve araştırma faaliyetleri, işletmeler için yaşamsal bir önem taşımaktadır.

Gelişen bilgisayar ve iletişim teknolojileri sayesinde bugün tüketici profili fazlası ile değişmiştir. Daha yakın bir zamana kadar işletmeler piyasaya bir ürün veya hizmet sundukları zaman, müşteriler bunu olduğu gibi kabul etmek durumundaydı. Ürün veya hizmetlerin fazla alternatifi yoktu ve rekabet ortamı zayıftı. Ama içinde bulunulan yüzyılda daha bilinçli bir tüketici kitlesi bulunmaktadır ve bu kitlenin, sunulan ürün ve hizmetleri nasıl algıladığı, ne düşündüğü ve ne talep ettiği çok önemlidir.

Bu nedenle anket firmalarına çok iş düşmektedir. Ancak anket firmaları arasında da bir rekabet bulunmaktadır ve hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet vermedikleri takdirde kazanmaları çok zordur. Faaliyetlerini daha sitematik yöntemlerle yapabilmek için de toplam kalite yönetimi ilkelerine bağlı kalmaya ve ISO 9000 serisi kalite standartlarını uygulamaya mecburdurlar.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., işletmelere anket çalışmalarında da belgelendirme çalışmaları yapmakta ve Anket Firması Kalite Belgesi vermektedir. Bu belge ve ISO 9001 standartları konusunda merak edilen her konuda kuruluşumuz yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.Anket Firması Kalite Belgesi Almak İstermisiniz