0 212 702 40 00

[email protected]

KaliteBelgesiNedir

Kalite Belgesi Nedir

TÜRCERT Sertifikasyon Hizmetleri
Kalite Belgesi Nedir

Kalite Belgesi Nedir

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, atıkların çevre koşullarına ve insan sağlığına zarar verecek şekilde atılmasının önlenmesine, atık üretiminin kaynağında azaltılmasına, kaçınılmaz durumlarda üretildiği yere en yakın yerde bertaraf edilmesine, atıkların bertaraf edilmesi için tesislerin kurulması ve bu tesislerin sağlıklı bir şekilde kontrol edilmesine, işletmelerde çevre ile uyumlu yönetimin sağlanmasına yönelik ilke, politika uygulamaların belirlenmesine yönelik esasları kapsamaktadır.

Söz konusu yönetmelik ekinde, tehlikeli atıklar için uygulanan bertaraf yöntemleri de açıklanmıştır. Örneğin, derine enjeksiyon, yüzey doldurma, özel mühendislik gerektiren toprağın altında veya üstünde düzenli depolama, biyolojik işlemler, fiziksel ve kimyasal işlemler, yakma, sürekli depolama ve geçici depolama yöntemleri gibi. Yine söz konusu yönetmelik ekinde, geri kazanım yöntemleri de sayılmıştır.

2014 yılında yapılan bir çalışma sonuçlarına göre ülkemizde 117 atık bertaraf tesisi ve 868 geri kazanım tesisi bulunmaktadır. Toplam kapasitesi 620 milyon metreküp olan düzenli depolama tesislerinde 41 milyon ton atık bertaraf edilmiştir. Kapasitesi yıllık 192 bin ton olan sterilizasyon tesislerinde toplam 67 bin ton tıbbi atık sterilize edilmiştir. Sterilize edilen bu tıbbi atığın yüzde 68’i düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilmiştir. Toplam yıllık kapasitesi 111 ton olan atık yakma tesislerinde 40 bin ton tehlikeli, 3 bin ton tehlikesiz atık bertaraf edilmiştir.

Atıkların geri kazanılması faaliyetleri ile ilgili olarak, toplam kapasitesi yılda 310 bin ton olan kompost tesislerinde 94 bin ton atık işlem görmüştür. Ayrıca atık geri kazanımı lisansına sahip beraber yakma tesislerinde 532 bin ton atık yakılmış ve enerji geri kazanımı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında diğer atık geri kazanım tesislerinde ise toplam 19 milyon ton atık metal, kağıt, plastik, mineral ve benzeri maddeler geri kazanılmıştır. Kısaca geri kazanım tesislerinde yaklaşık 20 milyon ton atık geri kazanılmıştır.

Atık Bertaraf Tesislerinde ISO 9001 Standardı

Bu açıklanan rakamlar umut vericidir. Ancak önemli olan nokta atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin toplam kalite yönetimi ilkelerine önem vermesidir. Bu işletmeler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uymakta ve bağımsız bir belgelendirme kuruluşundan ISO 9001 Kalite Belgesi almaktadır. Bu belgeye bu yüzden Atık Bertaraf Kalite Belgesi de denmektedir.

..... .....

İşletmelerine Atık Bertaraf Kalite Belgesi almak isteyen ya da ISO 9001 standartları konusunda farklı bilgilere ihtiyaç duyan işletmeler, kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., yönetici ve çalışanlarına her zaman danışabilirler.