0 212 702 40 00

[email protected]

CenazeHizmetleriKaliteBelgesi

Cenaze Hizmetleri Kalite Belgesi

TÜRCERT Belgelendirme
Cenaze ve Defin Hizmetleri Kalite Belgesi

Cenaze Hizmetleri Kalite Belgesi

Cenaze ve defin hizmetleri Belediyeler tarafından yerine getirilmektedir. Mezar yerinin tahsis edilmesi, tahsis edilen mezar yerinin defin işlemi için hazırlanması, ölüm olayının bildirilmesi, gömme izninin düzenlenmesi, ölen kişinin taşınması, cenazenin yıkanması, namazın kılınması ve tahsis edilen yere ölen kişinin defnedilmesi, belli kurallar ve süreçler içinde yerine getirilir.

Belediyeler aynı zamanda fakir ve kimsesiz kişilerin cenaze işlemlerini de herhangi bir ücret almadan yapmaktadır.

Ölüm olayı meydana geldiği gün gömme izin belgesinin alınması gerekir. Bu belgeyi düzenleyenler on gün içinde Nüfus Müdürlüğü’ne durumu bildirmek zorundadır.

Eğer ölümün doğal olmayan yollardan olduğuna yönelik bir şüphe görülürse, durum adli makamlara bildirilir ve gömme izin belgesi düzenlenmez. Benzer şekilde ölümün bulaşıcı bir hastalıktan olduğuna yönelik şüphe görülürse, durum İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilir ve gömme izin belgesi düzenlenmez.

Gömme izin belgesi alındıktan sonra yakınları talep ettiği takdirde cenaze dini kurallara uygun şekilde hocalar eşiliğinde gusulhanede yıkanır, kefenlenir ve tabuta konulur.

Cenazelerin kurallara uygun şekilde ve kolayca nakledilebilmesi için Belediye tarafından gerekli cenaze nakil aracı temin edilir. Tabutların ve benzeri gereçlerin cenaze aracı ile birlikte temin edilmesi işi Belediye tarafından bir özel şirkete devredilmiş olabilir.

Cenaze ülke dışına gönderilecekse, deniz, hava veya demiryolu ile taşınmasına göre belediye doktorları tarafından yol izin belgesi tanzim edilir ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden cenaze geçiş izin belgesi alınır.

Cenaze Hizmetlerinde ISO 9001 Standardı

Yukarıda açıklandığı şekilde, cenaze nakil işlemleri, birbirini takip eden ve belli aşamaları olan ve bir düzen içinde yerine getirilmesi gereken hizmetlerdir. Ölen kişinin yakınlarının acılı bir günde fazla bürokrasiye girmeden, defin işlemlerinin hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle Belediyelerin bu hizmeti veren birimleri ve bir kısım hizmetleri devralan özel şirketler, toplam kalite yönetimi ilkelerine ve ISO 9000 serisi kalite standartlarına uygun faaliyet göstermeleri önemlidir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., işletmelere cenaze hizmetlerinde de belgelendirme çalışmaları yapmakta ve Cenaze Hizmetleri Kalite Belgesi vermektedir. Bu belge ve ISO 9001 standartları konusunda merak edilen her konuda kuruluşumuz yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.Cenaze Hizmetleri Kalite Belgesi Almak İstermisiniz