0 212 702 40 00

[email protected]

UnluMamüllerKaliteBelgesi

Unlu Mamüller Kalite Belgesi

TÜRCERT Sertifikasyon
Unlu Mamüller Kalite Belgesi

Unlu Mamüller Kalite Belgesi

Un ve unlu ürünler, insanların beslenmesinde birinci derecede öneme sahip olan ve asla vazgeçilmeyecek gıdalar grubu içindedir. Unlu mamüller, ticari ve ekonomik açıdan olduğu kadar, kaliteli, güvenilir, temiz ve sağlıklı olması açısından da büyük önem taşımaktadır.

Unlu mamüller sektörü, teknoloji açısından ülkemizde oldukça ileri seviyede olmasına rağmen, uygulamada karşılaşılan aksaklıklar yüzünden fazla bir geliştirme göstermemektedir. Br kısım üretici işletmeler, kaliteden çok, ucuza üretmenin ve düşük kapasiteli makine ve teçhizat alarak maliyetleri düşürmenin peşindedir. Ancak kısa vadede kazanç sağlayan bu yatırımların uzun vadede verimli ve karlı olmayacağı açıktır. Kısa vadeli çözümlerle hareket edildmesi ve haksız rekabet yaratılması sektörün en büyük problemidir.

Gerek olumsuz rekabet koşulları ve gerekse yüksek maliyetler yüzünden, unlu mamüllerin insan sağlığına uygun olması ve piyasaya kaliteli ürünlerin sunulması için gereken teknolojik yatırımlar hep ikinci plana atılmaktadır. Ancak daha da artan rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için, sağlık kurallarına daha fazla uymak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve kaliteli ve sağlıklı ürünler ile rekabet etmek gerekmektedir.

Unlu Mamüller Sektöründe ISO 9001 Standardı

Yerel yönetimlerin uyguladığı yanlış politikalar yüzünden fırın sayıları aşırı yükselmekte, bu durum atıl kapasite, haksız rekabet, kalitesiz üretim, belli standartlara uyulmaması gibi sonuçlara neden olmaktadır.

Unlu mamüller sektöründe de eğitimli ve deneyimli çalışanların olması artık kaçınılmaz bir durumdur. Üretimde kullanılan hammadde ve teçhizat kadar, üretim işlerini planlayan çalışanlar da önemlidir. Hem işletmelerin hem de ülke ekonomisinin gereksiz kayıplar yaşamaması için, bilinçli üretim yapılması gerekmektedir. Unlu mamüllerin kalitesi, kar paylarının düşük olması, ciddi rekabet koşulları, ürünlerin aynı gün içinde satılma zorunluluğu, unun elde edildiği buğdayın kalitesi, kullanılan katkı maddelerinin özellikleri gibi birçok faktöre bağlıdır. Buna rağmen üretim teknikleri gelişmekte, talep edilen ürün çeşitleri artmakta ve kalite ve ürün çeşitliliği konusunda rekabet kızışmaktadır.

Unlu mamüller sektörünün olumsuz gelişmelerden etkilenmemesi ve müşterilerine daha kaliteli, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmaları için, toplam kalite yönetimi ilkelerine ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uymaları önemli olmaktadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., talep eden işletmelere Unlu Mamüller Kalite Belgesi de vermektedir. Bu belge ve ISO 9001 standartları konusunda daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulursa, kuruluşumuz yönetici ve çalışanları her zaman destek olmaya hazırdır.Unlu Mamüller Kalite Belgesi Almak İstermisiniz