0 212 702 40 00

[email protected]

Diğer Kalite Belgelendirme

Sektörel Kalite Belgelendirme Hizmetleri

Belediye Kalite Belgesi

Kamu yönetiminde son zamanlara kadar esas olan, organizasyon ve yönetim anlayışıydı. Ancak bu anlayış bugün yerini, iş dünyasında büyük kabul gören toplam kalite yönetimi ve müşteri memnuniyetini esas alan verimlilik yönetimi anlayışına bırakmıştır. Bu bakımdan insanlara kaliteli ve sistemli bir hizmet sunmakla görevli belediyelerin faaliyetlerind

Müze Kalite Belgesi

Müzeler, tarihte bir dönem yer almış ve bugün yaşamakta olan toplumların tarih, bilim ve sanat ürünleri yanında yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sergilemek amacı ile oluşturulan kuruluşlardır. Müzeler açılırken, toplumların kültürel ve sanatsal değer taşıyan eserlerini saklamak ve sergilemek amacı hedef alınır. Bu şekilde müzeler, toplumlar

Kaplıca Kalite Belgesi

Termal turizm ya da kaplıca turizmi, yeraltı sıcak suları banyosu, çamur banyosu ve benzeri etkinliklerin yapıldığı, fizik tedavi, rehabilitasyon, iklim kürü ve psikoterapi gibi tedavilerin birleşmesi ile oluşan tedavi yöntemlerinin uygulandığı ya da ramamen termal sularda eğlenceden oluşan bir turizm şeklidir. Kaplıca turizmi, medikal turizm ve geriatri

Helal Turizm Belgesi

İslam dininin gereklerine uygun şekilde hizmet veren turizm işletmeleri ve alternatif tatil seçeneklerine helal turizm denmektedir. Bu işletmelerde tatil yapmak için insanların mutlaka müslüman olmaları gerekmekmektedir. İslami kurallara uygun şekilde tatil yapmak isteyen herkes, bu işletmelerden yararlanabilir. Otel, tatil köyleri, tur organizasyonları ve ben

Helal Kalite Belgesi

Helal Arapça kökenli bir kelimedir ve yasal, meşru ve geçerli olan anlamına gelir. Helal ve haram kelimeleri zıt anlamlıdır. Haram, meşru, uygun veya yasal olmayan anlamına gelir. Bu iki kavram Yahudilik ve Müslümanlık dini uygulamaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede helal demek, yenilen, içilen ya da tüketilen herhangi bir bir şe

İhale Kalite Belgesi

İhale, şirketlerin arttırma veya eksiltme yoluyla yapacağı işler için kullandıkları bir sistemdir. Bir iş yaptıracak kişi veya kuruluşun, bu işi en az ücretle ve en doğru kişi veya kuruluşa yaptırmak istemesi çok doğaldır. Bir işi ihaleye çıkarmak demek, bu kuruluşun böyle bir niyeti ortaya koyması demektir. Buna benzer şekilde şirketler bir sat

Ajans Kalite Belgesi

Akıllı telefonların bu derece gelişmesi ve içinde bulunan kamera özelliklerinin gittikçe güçlenmesi yüzünden fotoğrafçılık sektörü ciddi bir daralmanın eşiğine gelmiştir. Artık insanlar fotoğrafları bastırmak yerine dijital ortamda saklamayı tercih etmektedir. Üstelik sayıca çok çok fazla çekilen fotoğraflarının her birinin bastırılması,

Fotoğrafcılık Kalite Belgesi

Akıllı telefonların bu derece gelişmesi ve içinde bulunan kamera özelliklerinin gittikçe güçlenmesi yüzünden fotoğrafçılık sektörü ciddi bir daralmanın eşiğine gelmiştir. Artık insanlar fotoğrafları bastırmak yerine dijital ortamda saklamayı tercih etmektedir. Üstelik sayıca çok çok fazla çekilen fotoğraflarının her birinin bastırılması,

Mermer Granit Kalite Belgesi

Ülkemizin dünyadaki mermer rezervlerinin yüzde 40’ına sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bu rezervler Anadolu ve Trakya bölgelerinde geniş bir alanda bulunmaktadır. Bugüne kadar ülkemizde 80’den fazla değişik yapıda ve 120’den fazla değişik renk ve desende mermer çeşidine rastlanmıştır. Günden güne mermer ihracat rakamları büyümektedir. Mermer i

Metalurji Kalite Belgesi

Günümüzde metalürji ve malzeme mühendisliği, inşaat, kimya, makine, uçak, çevre, tıp ve elektrik ve elektronik alanlarına yayılmış bir bilim ve teknoloji dalıdır. Metalürji mühendisliği, enerji, verimlilik ve hammadde ile doğrudan ilişkilidir ve bu üç faktör ile uyum içinde gelişmesini sürdürmektedir. Genelde metalürji ve malzeme mühendisliği f

Yan Sanayi Kalite Belgesi

Parça sektörü, ya da daha bilinen ifadesi ile yan sanayi sektörü, genel olarak üretim yapılan ana sektör müşterilerine bağımlı bir sektördür. Bu işletmelerin büyük bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerdir, yani KOBİ özelliğindedir. Yan sanayi sektörünün bağımlı oldukları sektörlerin başında ototmotiv sektörü gelmektedir. Bunu day

Züccaciye Kalite Belgesi

Kelime olarak züccaciye, cam, porselen ve bunlara benzer maddelerden yapılan eşya demektir. Hammaddesi cam olan çeşitli sofra ve mutfak eşyası, biblo, vazo, ve benzeri dekoratif eşyalar, aydınlatma camları züccaciye sınıfına girmektedir. Züccaciye sektöründe sadece cam değil, bunun yanında porselen, seramik, kristal, alüminyum, çelik ya da plastik de ham

Asansör Kalite Belgesi

Ülkemizde asansör sektörü, 1950’li yıllardan sonra kendini göstermeye başlamıştır. Ancak zaman içinde ihtiyaçların ithalat yolu ile karşılandığı bir sektör yapısından çıkılmış ve aşamalı olarak, kurulum ve parça üretimi alanlarında yerli üretim artmaya başlamıştır.

Bakliyat Kalite Belgesi

Fasulye, nohut, bezelye ve mercimek gibi bakliyat ürünleri yüzyıllar boyunca beslenmenin temel taşları olmuşlardır. Bu yüzden Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2016 yılını Uluslararası Bakliyat Yılı olarak açıklamıştır. Bakliyat sektöründe bütün ürünler, insanlar için çok önemli bir bitkisel protein kaynağıdır. Bakliyat ü

Piyasa Araştırmaları Kalite Belgesi

Piyasa araştırmalarının, ülke sanayinin rekabet gücünü geliştirme açısından önemi çok fazladır. Piyasa araştırma sektörü, böyle bir misyon doğrultusunda hizmetlerini farklı sektörlerdeki işletmelerin hedeflerine göre yapılandırmaktadır. Bu şekilde ülkemizin sürdürülebilir büyümesine destek sağlamış olmaktadır. Piyasa araştırmaları hi

İnsan Kaynakları Kalite Belgesi

İşverenler nitelikli elemanlar bulmak isterken, çalışma hayatına girecek gençler kariyer planı yapılabilecek firmaları bulmanın güçlüğünü yaşamaktadır. Özellikle büyük ölçekli şirketler, çalışanlarına önem vermekte, motivasyon sağlamakta ve oldukça cazip olanaklar sunmaktadır. Uluslararası piyasalara açılacak şirketler bu değerlere önem

Yemekcilik Kalite Belgesi

Yemekçilik sektörü, ya da daha doğru bir ifade ile hazır yemek sektörü, ülkemizde hızlı büyüyen sektörler arasındadır. Bu sektörde bugün 8 bin civarında firma, taşımalı veya yerinde üretim sistemi ile toplu yemek hizmeti vermektedir. Hazır yemek sektörü hem kamu hem de özel sektör çalışanlarına hizmet vermektedir. Belediyeler, Sağlık Bakanlı

Catering Kalite Belgesi

Sanayileşme arttıkça, çalışan iş gücü de artmaktadır. Ama daha önemlisi zamandan ve performanstan en fazla faydayı sağlamak için işletmeler, çalışanların beslenmesi için sağlıklı ama düşük maliyetli yemek hizmetleri veren firmalar ile anlaşma yoluna gitmektedir. Catering ifadesi, yiyecek tedarik eden anlamına gelmektedir, ama günümüzde daha ço

Gazetecilik Kalite Belgesi

Gazetecilik faaliyetleri, bir gazete veya derginin yayına hazırlanması ve çıkarılması faaliyetlerinin tümüdür. Gazeteciler, haber kaynaklarına çabuk ulaşmak ve bu kaynaklardan edinilen bilgileri okurlara çabuk sunmak işini üstlenmiş kişilerdir. Gazeteciler bu görevlerini yaparken, olaya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar kaleme almaktadır. Gaztecilerin

Elektronik Cihaz Kalite Belgesi

Elektronik sanayi ürünleri çok yüksek ticaret hacmi ile küresel ekonominin en önemli sektörlerden biridir. Bu sektör ülkemizde son yıllarda büyük bir gelişme göstermektedir. Elektronik sektörü, bilgisayarlar, büro makineleri, hesap makineleri, elektrikli makina ve cihazlar, haberleşme cihazları, radyo ve televizyon, çeşitli devreler, resim tüpleri, elek

Beyaz Eşya Kalite Belgesi

Dayanıklı tüketim mallarının alt sektörleri içinde yer alan beyaz eşya sektörü, kullanım süresi bir yıldan daha uzun olan çok çeşitli ürün grubunu kapsamaktadır. Beyaz eşya sektöründe üretim çalışmaları farklı teknolojiler gerektirdiği için, çok geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Bu ürünlerin arasında buzdolabı, çamaşır makinesi

Dış Ticaret Kalite Belgesi

Üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satılması faaliyetlerine ticaret denmektedir. Dış ticaret, mal ve hizmetlerin ve sermayenin ulusal sınırların dışına taşması ile ilgili bir kavramdır. Ülkeler arasında gerçekleşen ticaret işlemleri, dış ticaret olarak isimlendirilmektedir. Bu özelliği ile dış ticaret, ülkelerin milli gelirlerinin yükselmesine, e

Fuar Kalite Belgesi

Fuarcılık sektöründe en önemli gösterge, bir ülkede düzenlenen fuarların sayıca ne kadar çok olduğu değil, bu fuarların nitelikleri ve taşıdıkları önemdir. Hatta çoğu zaman fuar sayısının çok fazla olması, ülke fuarcılığının gelişimine engel bir faktör olarak değerlendirilmektedir.

E-Ticaret Kalite Belgesi

E-ticaret, ya da elektronik ticaret, insanlara internet üzerinde alışveriş yapma imkanı ve belli ödeme seçenekleri sunan bir sistemdir. İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşması ve çeşitli güvenlik sistemlerinin alınması ve hergün güçlendirilmesi sayesinde interneti kullanan birçok kişi internetten alışveriş yapmaktadır.

Kalıpcılık Kalite Belgesi

Sanayileşme çabalarının temelinde, ürünlerin belli toleranslar içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde üretilmesi yatmaktadır. Bu ürünlerin hızlı ve ekonomik yöntemlerle üretilmesi konusunda birçok bilimsel araştırma yapılmakta ve bunun sonucunda yeni üretim teknikleri ortaya çıkmakta ya da mevcut üretim teknikleri geliştirilmektedi

Kablo Sanayi Kalite Belgesi

Kablo sektöründe üretim kapasitesi bakımından ülkemiz dünyanın onuncu sırasında yer almaktadır. Yıllık ihracat rakamları 3 milyar dolara ulaşmış durumdadır. En fazla ihracat Avrupa, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’ne gerçekleşmektedir. İhracat rakamlarının daha da büyümesi mümkün ancak bu konuda en büyük engel gümrük anlaşması olmayan ül

Mimarlık Kalite Belgesi

Binanın yapısal ve teknik özellikleri binanın kalitesini etkilemektedir. İnşaat sırasında seçilen yöntem, kullanılan malzemelerin özellikleri ve bu malzemelerin birbirleri ile olan uyumu, binanın kalitesini etkileyen faktörlerdir. Binanın kalitesini etkileyen bir başka faktör de estetiktir. Bina, kullanıcıların ve çervredeki insanların beğeni duygular

Mühendislik Kalite Belgesi

İnşaat sektörü, iç dinamikleri itibariyle birçok yan sektörü peşinden sürüklemektedir. İnşaat sektörü, ekonomik büyümenin de en önemli sektörlerinden biridir. Ülkemizde özellikle kentsel dönüşümle inşaat sektörü son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. Ancak inşaat sektörü birçok farklı alanlardan oluşan parçalı bir yapıya ve karma

Balıkçılık Kalite Belgesi

Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerin ortak sorunu, üretim, gelir ve istihdam düşüklüğü gibi aksaklıklardır ve bu sorun beslenme ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmektedir. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre ülkemizde de günlük kişi başına tüketilen proteinin yüzde 30’u hayvansal kaynaklı, yüzde 70’i ise bitkisel kaynak

Kağıt Ürünleri Kalite Belgesi

Kağıt ve kağıt ürünleri sektörü, hammadesini üç yoldan temin etmektedir:

  • Ağırlıklı olarak çeşitli ağaç türleri kullanılarak
Beton Çimento Kalite Belgesi

Ülkemizde beton ve çimento üretimi, tüketimin çok üzerindedir. Beton ve çimento sektöründe ülkemiz dünyanın en büyük ihracatçılardan biri konumundadır. Çevremizdeki ülkelerin hazır beton ve çimento talebinin fazla olması ve ülkemizde devam eden kentsel dönüşüm faaliyetleri sayesinde hazır beton ve çimento ihtiyacı sürekli artmaktadır. Ancak bu